Arbeidsmarkt in spagaat: krapte in de zorg blijft stijgen

De arbeidsmarkt komt dit en volgend jaar in een spagaat terecht. Terwijl het aantal banen in sommige sectoren daalt, blijft de krapte in een sector als de zorg snel toenemen.

5 juni 2024

Dit blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2024-2025 van het UWV. Na twee turbulente jaren van coronapandemie en snel economisch herstel, stabiliseert de arbeidsmarkt.

In sommige sectoren daalt het aantal banen. Maar een sector als de zorg blijft kampen met ernstige personeelstekorten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de industrie en groothandel, waar automatisering de werkdruk kan verlichten, zijn sectoren als zorg, welzijn en onderwijs sterk afhankelijk van menselijke inzet. Dit maakt het beheersen van de werkdruk door de stijgende vraag en krappe arbeidsmarkt een enorme uitdaging.

Oplossing vaak best dichtbij

Bij Het Potentieel Pakken zien we kansen in sectoren zoals de zorg, kinderopvang, schoonmaak en thuisondersteuning. Werkgevers kunnen het talent en de ervaring van hun medewerkers beter benutten.

Kleine deeltijdcontracten (minder dan 25 uur) zijn hier de norm, maar een fors aantal medewerkers staat open voor meer uren, mits zaken anders en beter worden geregeld. Door dit potentieel te ‘pakken’, slaan werkgevers twee vliegen in één klap: ze verminderen de tekorten én verbeteren de financiële situatie van hun medewerkers.

Focus op passende contracten, gezonde roosters en financieel welzijn van medewerkers. Dit draagt niet alleen bij aan het oplossen van personeelstekorten, maar ook tot een verhoogd financieel welzijn van medewerkers.

Conclusie

Personeelskrapte, hoge werkdruk en een toenemend aantal financieel kwetsbare medewerkers zetten de arbeidsmarkt flink onder druk. Deze uitdagingen hebben directe gevolgen voor werkgevers, werknemers en de samenleving als geheel. Het beter benutten van het talent en de ervaring van eigen medewerkers is cruciaal om deze uitdagingen aan te gaan.

Bronnen: