De WerkUrenBerekenaar

Onze missie:
het potentieel van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt optimaal benutten

Initiatief

Contractuitbreiding in de Zorg

Initiatief

Contractuitbreiding in het Onderwijs

In het nieuws en publicaties

Over de stichting

Home

Onze initiatieven: uitdagingen op de arbeidsmarkt aanpakken 

Het Potentieel Pakken heeft als missie het potentieel van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt optimaal te benutten door in een innovatieve opzet initiatieven te ontplooien waarbij we vrouwelijk talent inzetten als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken.

Ons eerste initiatief Contractuitbreiding in de zorg is erop gericht arbeidstekorten in de zorg terug te brengen door de deeltijdfactor, het gemiddeld aantal gewerkte uren, te verhogen. Dat doen we door trajecten binnen zorginstellingen waarbij we samen met de organisatie werken aan het realiseren van grotere contracten.  

Ons tweede initiatief Contractuitbreiding het onderwijs is in mei 2020 van start gegaan.

Naast deze intensieve trajecten richten we ons op het creëren van bewustwording, delen we actief onze kennis en ervaring en agenderen we issues die aandacht verdienen.

Want de cijfers liegen er niet om:

 

1900000 vrouwen
in Nederland zijn niet economisch zelfstandig (SCP, 2018)
25% daalt de koopkracht
van vrouwen gemiddeld in het eerste jaar na een scheiding; voor mannen is dat 0,2% (CBS, 2017)
1 uur per week extra werken
door vrouwen die deeltijd werken in de sectoren zorg en onderwijs zou in theorie de tekorten in deze sectoren op kunnen lossen (McKinsey & Company, 2018)
100 miljard euro
zou het Nederlandse BPP kunnen groeien als arbeidsparticipatie, arbeidsduur en sectorverdeling van vrouwen in lijn zouden zijn met de best presterende landen van West-Europa (McKinsey & Company, 2018)

Onze werkwijze: drie uitgangspunten in alles wat we doen

In alles wat wij doen, hanteren wij drie uitgangspunten voor onze manier van werken als team:

✓ WE BUNDELEN KRACHTEN

We doen het met én voor de organisaties waar we voor werken. We creëren kruisbestuiving tussen hun kennis, kunde en ervaring en die van een brede groep partijen binnen en buiten de sector: variërend van het bedrijfsleven tot academici. Onze aanpak verbindt, zorgt voor meer begrip en een betere samenwerking tussen ‘de werkvloer’ en besluitvormers. We doen het dus echt samen.

✓ WE LEREN DOOR TE DOEN

We hebben een helder doel voor ogen en ontwikkelen onze initiatieven en aanpak al doende. We sturen bij op basis van nieuwe inzichten. We gebruiken de belemmeringen die we tegenkomen als basis voor concrete oplossingen, die we in de praktijk testen en blijven aanscherpen. We hanteren korte tijdslijnen om momentum te behouden en voortgang te blijven maken.

✓ WE DENKEN IN MOGELIJKHEDEN

We geloven niet in ‘kan niet’, ‘mag niet’ of ‘dat is nu eenmaal zo’ en gebruiken data en feiten om uit te vinden hoe het écht zit. We hebben een positieve kijk en gaan uit van wat er wél kan. We zijn altijd bereid nieuwe manieren van denken en doen uit te proberen.

Zorgmedewerkers vertellen over de uitdagingen en kansen die zij zien rondom arbeidstekorten in hun sector

Onze impact: concrete resultaten mét bijvangst  

We willen graag weten hoe het écht zit, maar de nadruk van ons werk ligt op Doen en concrete resultaten bereiken. Impact meten is dan ook een belangrijk onderdeel van onze aanpak. We meten zowel ‘harde’ impact, bijv. daadwerkelijke gerealiseerde grotere contracten, als resultaten in termen van bewustwording en gedragsverandering.

De eerste resultaten van onze initiatieven laten zien dat we op de goede weg zijn. Al 50 zorgmedewerkers die actief betrokken waren bij een traject hebben hun contract uitgebreid.

Instellingen zijn eveneens positief over werken met onze organisatie. Dat komt niet alleen door het aantal grotere contracten, maar ook door de ‘bijvangst’ van een traject: de verbeteringen in bestaande processen, de vernieuwende manier van werken en de vaardigheden en mindset die opgebouwd worden bij medewerkers.

"HPP heeft een nieuwe manier van denken aangewakkerd. Door met medewerkers in gesprek te gaan, is een begin gemaakt met het afbreken van heilige huisjes. We hebben medewerkers veel informatie gegeven over mogelijkheden. Die zijn er, als we maar bereid zijn het oude systeem los te laten."

Béathe van den Berghe
Locatiemanager Haga en Projectleider Het Potentieel Pakken bij Thebe

Ons team: werken in een innovatieve opzet 

Al onze activiteiten worden gerund door een team met een bijzondere samenstelling. Naast onze eigen teamleden van Het Potentieel Pakken, hebben we de afgelopen jaren succesvolle talentpartnerships opgezet met organisaties die kosteloos talent aan onze organisatie beschikbaar stellen om bij te dragen aan onze initiatieven. Deze talentpartnerships zijn zeer waardevol gebleken voor beide partijen. Inmiddels hebben meer dan 25 mensen tijdelijk deel uitgemaakt van onze stichting.

In de komende jaren gaan wij onze initiatieven verbreden en versnellen. Dat betekent dat we ons vaste team uit gaan breiden en we altijd op zoek zijn naar gemotiveerde, ambitieuze teamleden die bij willen dragen aan onze missie en initiatieven.

Onze partners: onconventionele samenwerkingen

We bundelen krachten met een zeer diverse groep aan partners. Zo hebben we talentpartners die kosteloos talent aan onze organisatie beschikbaar stellen om bij te dragen aan onze initiatieven. Een aantal partners ondersteunt onze initiatieven financieel. Daarnaast werken we samen met o.a. sociale partners en maatschappelijke organisaties. 

Onze partners

Scroll to top