Over de stichting

In het nieuws en publicaties

Onze missie:
het potentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt ten volle benutten

Initiatief

Contractuitbreiding in de Zorg

Initiatief

Deeltijd in het Onderwijs

Inschrijven voor de HPP Bootcamp

De WerkUrenBerekenaar

Home

Onze missie: het potentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt ten volle benutten

Het Potentieel Pakken heeft als  missie: ‘Het potentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt ten volle benutten’. We richten ons op het inzetten van onbenut arbeidspotentieel, zoals dat van vrouwen, als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken binnen organisaties, sectoren en de BV Nederland.

Ons eerste initiatief Contractuitbreiding in de zorg is erop gericht  arbeidstekorten in de zorg terug te dringen door de ‘deeltijdfactor’, het gemiddeld aantal gewerkte uren,  te verhogen.  Dit doen we door  trajecten binnen  zorginstellingen. Hierbij werken we  met de desbetreffende organisatie samen  aan het realiseren van grotere contracten.  

Ons tweede initiatief Contractuitbreiding het onderwijs is in mei 2020 gestart.

Naast deze intensieve trajecten  richten we ons op het creëren van bewustwording, delen we onze kennis en ervaring actief én agenderen we thematisch gerelateerde issues die de aandacht verdienen.

Want, de cijfers liegen er niet om:

 

1900000 vrouwen
in Nederland zijn niet economisch zelfstandig (SCP, 2018)
25% daalt de koopkracht
van vrouwen gemiddeld in het eerste jaar na een scheiding; voor mannen is dat 0,2% (CBS, 2017)
1 uur per week extra werken
door vrouwen die deeltijd werken in de sectoren zorg en onderwijs zou in theorie de tekorten in deze sectoren op kunnen lossen (McKinsey & Company, 2018)
100 miljard euro
zou het Nederlandse BPP kunnen groeien als arbeidsparticipatie, arbeidsduur en sectorverdeling van vrouwen in lijn zouden zijn met de best presterende landen van West-Europa (McKinsey & Company, 2018)

Onze werkwijze: 3 uitgangspunten in alles wat we doen

In alles wat wij doen, hanteren wij drie uitgangspunten voor onze manier van werken als team:

✓ WE BUNDELEN KRACHTEN

We doen het met én voor de organisaties waar we voor werken. We creëren kruisbestuiving tussen hun kennis, kunde en ervaring en die van een brede groep partijen binnen en buiten de sector: variërend van het bedrijfsleven tot academici. Onze aanpak verbindt, zorgt voor meer begrip en een betere samenwerking tussen ‘de werkvloer’ en besluitvormers. We doen het dus echt samen.

✓ WE LEREN DOOR TE DOEN

We hebben een helder doel voor ogen en ontwikkelen onze initiatieven en aanpak al doende. We sturen bij op basis van nieuwe inzichten. We gebruiken de belemmeringen die we tegenkomen als basis voor concrete oplossingen, die we in de praktijk testen en blijven aanscherpen. We hanteren korte tijdslijnen om momentum te behouden en voortgang te blijven maken.

✓ WE DENKEN IN MOGELIJKHEDEN

We geloven niet in ‘kan niet’, ‘mag niet’ of ‘dat is nu eenmaal zo’ en gebruiken data en feiten om uit te vinden hoe het écht zit. We hebben een positieve kijk en gaan uit van wat er wél kan. We zijn altijd bereid nieuwe manieren van denken en doen uit te proberen.

Zorgmedewerkers vertellen over de uitdagingen en kansen die zij zien rondom arbeidstekorten in hun sector

Onze impact: concrete resultaten mét bijvangst  

We willen graag weten hoe het écht zit, maar de nadruk van ons werk ligt op Doen en concrete resultaten bereiken. Impact meten is dan ook een belangrijk onderdeel van onze aanpak. We meten zowel ‘harde’ impact, bijvoorbeeld daadwerkelijke gerealiseerde grotere contracten, als resultaten in termen van bewustwording en gedragsverandering.

De eerste resultaten van onze initiatieven laten zien dat we op de goede weg zijn. Meerdere zorgmedewerkers die actief betrokken waren bij een traject hebben hun contract uitgebreid.

Instellingen zijn eveneens positief over de uitkomsten van de samenwerking met HPP. Dit komt niet alleen door het aantal grotere contracten, maar ook door de ‘bijvangst’ van een traject: de verbeteringen in bestaande processen, de vernieuwende manier van werken en de vaardigheden en ‘mindset’ die opgebouwd worden bij medewerkers.

"HPP heeft een nieuwe manier van denken aangewakkerd. Door met medewerkers in gesprek te gaan, is een begin gemaakt met het afbreken van heilige huisjes. We hebben medewerkers veel informatie gegeven over mogelijkheden. Die zijn er, als we maar bereid zijn het oude systeem los te laten."

Béathe van den Berghe
Locatiemanager Haga en Projectleider Het Potentieel Pakken bij Thebe

Ons team: werken in een innovatieve opzet 

Al onze activiteiten worden gerealiseerd door een team met een bijzondere samenstelling. Naast  onze eigen  teamleden van Het  Potentieel Pakken, hebben we de afgelopen jaren  succesvolle ’talent partnerships’ opgezet  met  organisaties  die  kosteloos talent aan onze organisatie  beschikbaar stellen om de uitrol van onze initiatieven te ondersteunen. Deze ’talent partnerships’ zijn zeer  waardevol gebleken voor beide partijen. Inmiddels hebben  meer dan 25 mensen tijdelijk deel uitgemaakt van onze stichting.

In de komende jaren gaan wij onze initiatieven verbreden en de snelheid van implementeren verhogen. Dit betekent dat we ons vaste team gaan uitbreiden en we daarmee altijd op zoek zijn naar nieuwe, gemotiveerde en ambitieuze teamleden, die bij willen dragen aan onze missie en activiteiten.

Onze partners: onconventionele samenwerkingen

We bundelen krachten met een zeer diverse groep aan partners. Zo hebben we ’talent partners’ die  kosteloos talent aan onze organisatie  beschikbaar stellen om ons te ondersteunen met de implementatie van alle activiteiten. Een aantal partners ondersteunt onze initiatieven financieel. Daarnaast werken we ook samen met diverse sociale partners en maatschappelijke organisaties. 

Onze partners

  • Meld je aan voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scroll to top