Over de organisatie

HPP in de media

Onze missie:
het potentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt ten volle benutten

initiatief

Ons werk in de zorg

initiatief

Ons werk in het onderwijs

Onze overige initiatieven

Schrijf je in voor de HPP Bootcamp

Home

Onze missie: het potentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt ten volle benutten

Wij willen de kennis, ervaring en talenten van werknemers optimaal inzetten. Goed voor medewerkers, het oplossen van personeelstekorten in sectoren zoals de zorg en het onderwijs, en voor de BV Nederland. Er kan vaak meer dan we denken!

Ons eerste initiatief, Contractuitbreiding in de Zorg, is erop gericht de gemiddelde contractgrootte – oftewel de deeltijdfactor – van zorgmedewerkers te vergroten. Dit biedt namelijk voordelen voor alle partijen: naast het verkleinen van de personeelstekorten, dragen grotere contracten bij aan meer financiële zelfstandigheid van medewerkers en een hogere kwaliteit van zorg. Om dit te realiseren rollen we intensieve trajecten van 6 maanden uit waarin we nauw samenwerken met zorginstellingen.

Ook binnen het onderwijs zien wij mooie kansen op dit vlak. In mei 2020 zijn we daarom ons tweede initiatief gestart: Deeltijd in  het onderwijs. Tegelijkertijd verkennen we kansen in verschillende subsectoren.

Daarnaast creëren we bewustwording – bijvoorbeeld op het thema beloning met een rekentool als de WerkUrenBerekenaar en de podcast Zorg & Zo – delen we actief onze kennis en ervaring via bootcamps, in de media en door middel van onderzoek én agenderen we thematisch gerelateerde issues die de aandacht verdienen.

Want de cijfers liegen er niet om:

 

1900000 vrouwen
in Nederland zijn niet economisch zelfstandig (SCP, 2018)
25% daalt de koopkracht
van vrouwen gemiddeld in het eerste jaar na een scheiding; voor mannen is dat 0,2% (CBS, 2017)
1 uur per week extra werken
door vrouwen die deeltijd werken in de sectoren zorg en onderwijs zou in theorie de tekorten in deze sectoren op kunnen lossen (McKinsey & Company, 2018)
100 miljard euro
zou het Nederlandse BBP kunnen groeien als arbeidsparticipatie, arbeidsduur en sectorverdeling van vrouwen in lijn zouden zijn met de best presterende landen van West-Europa (McKinsey & Company, 2018)

Zorgmedewerkers vertellen over de uitdagingen en kansen die zij zien rondom arbeidstekorten in hun sector

Onze impact: concrete resultaten mét bijvangst  

We willen graag weten hoe het écht zit, maar de nadruk van ons werk ligt op dóen en concrete resultaten bereiken. Impact meten is dan ook een belangrijk onderdeel van onze aanpak. We meten zowel ‘harde’ impact, bijvoorbeeld daadwerkelijke gerealiseerde grotere contracten, als impact op het gebied van bewustwording en gedragsverandering.

Meer werken is hard werken. Toch laten onze eerste initiatieven bemoedigende resultaten zien. Organisaties zijn positief over de uitkomsten van de samenwerking met HPP. Steeds meer medewerkers die actief betrokken zijn (geweest) bij een traject breiden hun contract uit. Daarnaast wordt ook de ‘bijvangst’ van een traject als zeer waardevol ervaren door de toegenomen bewustwording en actiegerichtheid onder medewerkers, verbeteringen in bestaande processen – zoals prettigere roosters – en een andere manier van denken en doen binnen de organisatie.

"HPP heeft een nieuwe manier van denken aangewakkerd. Door met medewerkers in gesprek te gaan, is een begin gemaakt met het afbreken van heilige huisjes. We hebben medewerkers veel informatie gegeven over mogelijkheden. Die zijn er, als we maar bereid zijn het oude systeem los te laten."

Béathe van den Berghe
Locatiemanager Haga en Projectleider Het Potentieel Pakken bij Thebe

  • Meld je aan voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze partners

Scroll to top