10-03-2021 Artikel Pointer: Nederland als koploper deeltijd werken

In dit artikel van Pointer over Nederland als koploper van deeltijd werken vertelt Wieteke Graven over haar carriere switch van McKinsey naar het oprichten van Het Potentieel Pakken, een stichting die het vrouwelijk potentieel méér benut. Wieteke vindt het zorgwekkend dat deeltijdwerken een vanzelfsprekendheid is geworden, terwijl er juist in sectoren waar veelal vrouwen werkzaam zijn ook grote tekorten zijn. Door een bewuste keuze te maken over het aantal uren, en zo mogelijk dus meer uurtjes te gaan werken worden voordelen behaald voor zowel zorginstellingen en werknemers als ook de BV Nederland.