NRC interviewt HPP over werkdruk

HPP-oprichter Wieteke Graven belicht in de NRC-rubriek ‘Dilemma’s op de werkvloer’ het toenemende probleem van werkdruk, dat veel mensen ervaren. Centraal staat de vraag: is het mogelijk om zomaar minder te werken dan het contract voorschrijft en is dit dé oplossing?


Het dilemma

‘Ik ervaar een hoge werkdruk en overweeg om minder te gaan werken. Tegelijk kampt mijn werkgever nu al met personeelstekorten. Wat moet ik doen?’


Minder uren is niet altijd de oplossing

Met name in sectoren als zorg en onderwijs is sprake van een neerwaartse spiraal. Wieteke benadrukt in de krant dat minder werken niet altijd de oplossing is. “Het kan ook liggen aan de combinatie van werk en privé.”

Wat is de oorzaak?

„Belangrijk is om eerst te achterhalen waar de werkdruk vandaan komt. Het kan bijvoorbeeld ook komen door de privésituatie, of door de combinatie van werk en privé. Bij iemand die net van school komt, zal de oorzaak van de hoge werkdruk anders zijn dan bij iemand met jonge kinderen, of iemand die bijna met pensioen gaat.”

HPP en Vernet constateerden in 2021 dat ziekteverzuim het hoogst is bij werknemers met contracten van 18 tot 22 uur, vaak omdat zij naast hun baan ook veel zorgtaken hebben. Lees het onderzoek hier

„Een mogelijke verklaring is dat juist de mensen in kleinere deeltijdbanen ook veel verantwoordelijkheden hebben in de privésfeer.” Deze groep zorgt voor de kinderen, of verleent ook nog mantelzorg. „De druk staat bij hen zowel in het professionele leven als privé op de ketel, het zogeheten double-burdensyndroom.

Flexibiliteit als sleutel tot succes

Vervolgens kan de werkgever in gesprek over aanpassingen aan het werk of de contractgrootte. „Flexibiliteit van de werkgever is daarbij het toverwoord”, zegt Wieteke.

Soms kan het volgens haar zelfs helpen om meer uren te gaan werken, in een prettiger rooster. In de thuiszorg zijn diensten van vier uur bijvoorbeeld heel normaal. „Als je 24 uur werkt, moet je elke week zes keer op komen dagen. Wij proberen met zo’n thuiszorgorganisatie te kijken of je het rooster kan oprekken naar vier diensten van 6 uur.”

Financiële gevolgen

„Helaas zijn er nog steeds veel mensen die onvoldoende zicht hebben op de financiële gevolgen van minder, of juist meer werken. Ze begrijpen dat minder werken betekent dat ze ook minder salaris krijgen, maar realiseren zich niet dat het ook weer doorwerkt op de hoogte van het pensioen. Ook denken ze dat meer werken amper loont, doordat ze toeslagen kwijtraken.”

Wieteke raadt mensen aan met de WerkUrenBerekenaar, een speciale rekentool van HPP en budgetinstituut Nibud, die kennis op te doen, voordat ze een besluit nemen.