Zorgorganisatie Oktober

Tijd voor taart! We hebben een intensief verandertraject afgerond bij zorgorganisatie Oktober.

We hebben 6 maanden nauw samengewerkt in het traject ‘Jouw contract, een bewuste keuze’. Doel was medewerkers van de locaties Floriaan en Kerkebogten een bewuste keuze te laten maken over hun contractgrootte én grotere contracten mogelijk maken voor medewerkers die dat willen.

3 maart 2023

Mooie resultaten

Het resultaat mag er zijn! We hebben samen maar liefst 1,9 fte aan contractuitbreiding weten te realiseren. Verder zijn teams meer teamoverstijgend gaan werken. Daarnaast hebben we verdieping gemaakt op het al in gang gezette Teamroosteren (met een focus op langere diensten, minder opkomstmomenten en (nieuwe) afspraken binnen het team). En medewerkers kunnen nu zelfs een contract van 40 uur aangaan!