Groot succes in eerste proeftuin kinderopvang

19 procent van de medewerkers in de proeftuin koos voor uitbreiding van werkuren

Inzetten op grotere contracten loont. Dat blijkt uit de proeftuin bij Kind & Co Ludens, in opdracht van Kinderopvang werkt! en begeleid door stichting Het Potentieel Pakken (HPP).

4 juli 2023

Doel was te onderzoeken of en hoe de contractomvang van medewerkers bij de kinderopvangorganisatie vergroot kon worden. Met succes! In drie maanden breidde 19 procent van de actief betrokken medewerkers hun contract uit met gemiddeld 5,4 uur per week. Daarnaast had de proeftuin nog andere gunstige effecten.

De proeftuin bij Kind & Co Ludens laat zien dat je kansen op papier kunt verzilveren in de praktijk.

Positieve enquêteresultaten

In een enquête onder 330 medewerkers bij de start van het project gaf 48 procent van de medewerkers in de kinderdagverblijven aan (misschien) meer te willen werken. Voor de buitenschoolse opvang (bso) was dit zelfs 66 procent.

Uiteindelijk breidden 17 van de 89 actief betrokken medewerkers (19 procent) hun contract uit, met gemiddeld 5,4 uur per week. Dit is omgerekend 2,55 fte extra bij een 36-urige werkweek.

Kenmerken

De groep die meer ging werken is divers. Deze medewerkers kwamen zowel van het kinderdagverblijf als van de buitenschoolse opvang. Ze verschillen in leeftijd en bevinden zich in verschillende levensfasen. Een medewerker wilde bijvoorbeeld graag meer werken omdat haar jongste kind net naar de basisschool ging.

Redenen om meer te willen werken

Aan dit resultaat gingen gesprekken vooraf tussen managers en medewerkers, waarin zij met elkaar van gedachten wisselden over een passende contractgrootte en de mogelijkheden om uren uit te breiden. Medewerkers noemden verschillende redenen om meer te willen werken, zoals: meer geld verdienen, meer ontwikkelkansen en meer kunnen doen voor de kinderen op de groep.

Succesfactoren voor contractuitbreiding

Wat maakte dat het lukte om contracten uit te breiden bij Kind & Co Ludens?

Belangrijke succesfactoren bleken: een gezamenlijke focus op resultaat, omslag in denken en doen, en aandacht en maatwerk. Duidelijke spelregels gaven managers de ruimte om op zoek te gaan naar mogelijkheden. Denk aan medewerkers die ook een halve dag extra kunnen werken en niet alleen een hele dienst per week.

Bovendien waren er medewerkers bereid om de extra uren te werken op een andere locatie of in een ander team. Managers die buiten eigen teams, clusters en locaties dachten konden makkelijker maatwerk bieden.