Het integreren van nieuwkomers in de zorg: een win-win!

De vraag naar gekwalificeerd zorgpersoneel in Nederland is groter dan ooit. Tegelijk komen gediplomeerde nieuwkomers met een verpleegkundige achtergrond moeilijk aan een baan in de zorg. Het Potentieel Pakken (HPP) zet zich daarom samen met BIG support en het UMCG met trots in voor de landelijke uitrol van het initiatief “Nieuwkomers in hun kracht”.

25 april 2024

Hoewel het tekort aan verpleegkundigen groot is, is het voor gediplomeerde nieuwkomers niet gemakkelijk om de zorgsector in te stromen. Nieuwkomers komen veel verschillende obstakels tegen:

Obstakels die gediplomeerde nieuwkomers tegenkomen:

  • Het proces naar BIG-registratie is complex, tijdrovend en duur.
  • De Nederlandse (vak)taal en het Nederlandse zorgsysteem leren kan een uitdaging zijn.
  • Nieuwkomers worden niet begeleid in dit proces en hebben geen vast aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met vragen.

Om dit te veranderen, ontwikkelde het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) het traject ‘Nieuwkomers in hun kracht’ in 2022. De pilot heeft al aanzienlijke successen geboekt, mede mogelijk gemaakt door BIG support, de gemeente Groningen en Vluchtelingen-studenten UAF en de Goldschmeding Foundation.

Doel van het initiatief:

‘Nieuwkomers in hun kracht’ richt zich op het integreren van gediplomeerde verpleegkundigen met een buitenlandse achtergrond in de Nederlandse zorgsector. Het doel is sneller de taal leren en het zorgsysteem in de praktijk bij een ziekenhuis leren kennen. Daarbij wordt de nieuwkomer begeleid in het proces naar BIG-registratie en integratie in zowel het Nederlandse zorgsysteem als de maatschappij.