28-09-2021 Meer werken, minder verzuim, wens of werkelijkheid?

Het Potentieel Pakken, PGGM en Vernet hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen verzuim en contractgrootte.

De angst voor hoger verzuim maakt veel organisaties terughoudend om medewerkers een groter contract aan te bieden. Minder werken wordt zelfs vaak gezien als dé manier om verzuim terug te brengen. Door deze overtuiging wordt een belangrijke oplossingsroute afgesloten voor de grote, groeiende personeelstekorten in de zorgsector, geschat op meer dan 100.000 in 2030. Maar is verzuim ook daadwerkelijk hoger bij grotere contracten? Wij zochten het uit.

Uit onze data blijkt dat verzuim het hoogst is bij medewerkers met een relatief kleine contractgrootte: het verzuimpercentage is 8,41 in de groep met een contract tussen de 18 en 21,6 uur. Interessant genoeg worden verzuimpercentages lager naarmate contractomvang toeneemt: zo daalt het verzuimpercentage tot 6,9 bij contracten tussen de 28,8 en de 32,4 uur. Deze relatie tussen contractgrootte en verzuim is zichtbaar in alle deelsectoren en is de afgelopen jaren min of meer gelijk gebleven.

 

Voor het hele onderzoek bekijk: zie link PDF

Zie het artikel in Trouw: Voltijd zorgpersoneel minder vaak ziek dan deeltijd | Trouw