Hoe meer uren werken de armoede kan verminderen

Een verontrustende realiteit die steeds meer Nederlandse huishoudens treft: de groeiende uitdaging om financieel rond te komen. 

18 augustus 2023

Bijna 1 op de 10 huishoudens heeft hiermee te maken, en de sombere voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) suggereren dat de armoede in 2024 nog verder zal stijgen.

Een groep die vaak over het hoofd wordt gezien zijn de ‘werkende armen’; mensen die rond het minimumloon verdienen. Een half miljoen vrouwen met een betaalde baan kunnen zichzelf financieel niet redden, doordat ze te weinig uren kunnen werken of een laag uurloon hebben. Hoe kunnen we deze situatie verbeteren?

Contractuitbreiding als prioriteit

Wat in ieder geval helpt – ook op de korte termijn – is van contractuitbreiding een prioriteit maken, van overheid tot werkgever. In de zorg zouden veel deeltijders met kleine contracten namelijk graag een paar uur meer willen werken. Maar praktische belemmeringen (en overtuigingen) staan vaak in de weg. Terwijl er kansen genoeg zijn om contractuitbreiding te realiseren.

De aandacht moet op de korte termijn meer naar de (vele) zaken die werkgevers vandaag nog zelf kunnen beïnvloeden. Zij kunnen urenuitbreiding onderdeel maken van HR-beleid en processen (bijvoorbeeld meer flexibiliteit) en zorgen voor prettigere roosters (met langere diensten).