30-09-2021 SER: HPP genoemd als best practice SER verkenning

Zo’n 220.000 werkenden zijn arm, ondanks hun inkomen uit werk. In de SER verkenning ‘Werken zonder armoede’ worden aanbevelingen gedaan om dit aantal terug te dringen. Hieronder vallen het vergroten van het aantal contracturen en de hiervoor bestaande belemmeringen wegnemen. Dat is precies wat we doen binnen onze initiatieven in de zorg en het onderwijs. We werken nauw samen met werkgevers en werknemers om contractuitbreiding mogelijk te maken: er is een enorm potentieel dat je met de juiste aanpak kunt benutten! Niet zo gek dus dat onze aanpak als best practice wordt genoemd in de SER verkenning (blz 134).

Lees de hele verkenning op: Werken zonder Armoede | SER