09/20 Kamerbrief zeggenschap en positionering verpleegkundigen en verzorgenden

Dit document van Chief Nursing Officer geeft een advies over zeggenschap en positionering van verpleegkundigen en verzorgenden. In lijn met de focus van Het Potentieel Pakken, adviseren zij om te exploreren onder welke randvoorwaarden verpleegkundigen en verzorgenden meer uren zouden willen werken. Hierin wordt gerefereerd naar het Power of Parity rapport van McKinsey.

Dit advies is een bijlage bij de Kamerbrief over advies zeggenschap en positionering van verpleegkundigen en verzorgenden (Pagina 7).