10/20 Inspiratie-ontbijt Meer uren werken i.s.m. WGV Zorg en Welzijn

Op vrijdag 16 oktober vond het online Inspiratie-ontbijt plaats voor de sector Zorg & Welzijn in de regio Stedenvierkant. Hierin was onder andere aandacht voor Het Potentieel Pakken.

Zie hier voor meer informatie.