Pers

Het Potentieel Pakken in 100 woorden 

Het Potentieel Pakken heeft als missie het potentieel van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt optimaal te benutten door initiatieven te ontplooien waarbij we vrouwelijk talent inzetten als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken. Dit doen we in een innovatieve opzet waarbij we intensief samenwerken met tal van partners.  

Ons eerste initiatief ‘Contractuitbreiding in de zorg’ is erop gericht arbeidstekorten in de zorg terug te brengen door de deeltijdfactor te verhogen. Dat doen we door trajecten binnen zorginstellingen waarbij we nauw samenwerken met de organisatie om grotere contracten te realiseren. Ons tweede initiatief ‘Contractuitbreiding het onderwijs’ is in mei 2020 van start gegaan met een eerste verkenning van kansen en aanpak.  

Naast deze intensieve trajecten richten we ons op het creëren van landelijke bewustwording, delen we actief onze kennis en ervaring en agenderen we issues die aandacht verdienen.  

Mocht je meer willen weten over de stichting, onze initiatieven of onze aanpak, neem contact op via info@hetpotentieelpakken.nl