Pers

Wij geloven dat iedereen zijn potentieel helemaal moet kunnen inzetten. Zo worden talent, kennis en ervaring volledig benut op de Nederlandse arbeidsmarkt. Stichting Het Potentieel Pakken (HPP) heeft daarom als maatschappelijke missie:

Onderbenut potentieel inzetten voor het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken binnen organisaties, sectoren en de Nederlandse economie.

 

Opmerkelijke mismatch

In 2018 liet het Power of Parity-rapport van McKinsey & Company al een opmerkelijke mismatch zien. Nederland is in Europa koploper deeltijdwerken, waardoor er een enorm onderbenut arbeidspotentieel is. Tegelijk stijgen de personeelstekorten hard in cruciale sectoren zoals de zorg en het onderwijs, en verdient een grote groep deeltijdwerkers niet genoeg om voor zichzelf te kunnen zorgen. Deze mismatch werd de afgelopen jaren nog veel duidelijker. De tekorten blijven groot: er waren 114 vacatures per 100 werkzoekenden eind 2023. Uit CBS-data blijkt ook dat in Nederland bijna 500 duizend deeltijders meer uren willen werken.

Contractuitbreiding biedt kansen. Niet alleen als een belangrijke oplossing voor de grote, groeiende tekorten op de arbeidsmarkt, maar ook voor financiële zelfredzaamheid, zeker in deze tijden van hoge inflatie. ‘Meer werken’ is dan ook terecht een prioriteit voor alle partijen, van overheid tot sociale partners.

 

Focus en een lange adem

Het potentieel is er – op papier. Vooral bij werknemers met een kleine deeltijdbaan. In de zorg heeft bijvoorbeeld de helft van de medewerkers een baan van minder dan 25 uur. Maar deeltijdwerken is een diepgewortelde en typisch Nederlandse norm. En we moeten realistisch zijn: een ingesleten norm kantelen vraagt tijd, focus en een lange adem. Dat is niet eenvoudig voor organisaties die dagelijks in een negatieve spiraal zitten van tekorten, overvraagde medewerkers, dure flexkrachten en oplopende werkdruk. Met als gevolg een hoog verzuim en verloop en nog meer tekorten. Urenuitbreiding kan op de korte én lange termijn helpen deze spiraal te doorbreken.

Wij geloven dan ook dat het anders kan en moet. En dat werkgevers daar een cruciale rol in spelen. Daarom begeleiden we organisaties en sectoren actief bij grootschalige verandering. Daarnaast vinden we het belangrijk onze kennis en ervaring vast te leggen en breed te delen zodat zoveel mogelijk partijen daar profijt van hebben.

>> Lees meer over wat wij doen

 

Meer informatie

Voor persvragen over de stichting, onze initiatieven of onze aanpak kunt u contact opnemen met onze communicatieadviseur Madelijne Daub via madelijne.daub@hetpotentieelpakken.nl. Als zij niet bereikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar info@hetpotentieelpakken.nl of bellen naar 020-2404450.

 

Logo