Pers

Het Potentieel Pakken in het kort

Op de arbeidsmarkt blijft veel potentieel onbenut. HPP wil de kennis, ervaring en talenten van werknemers optimaal inzetten. Goed voor medewerkers, het oplossen van personeelstekorten in sectoren zoals de zorg en het onderwijs en voor de BV Nederland. Er kan vaak meer dan we denken!

Ons eerste initiatief, Contractuitbreiding in de Zorg, is erop gericht de gemiddelde contractgrootte – oftewel de deeltijdfactor – van zorgmedewerkers te vergroten. Dit biedt namelijk voordelen voor alle partijen: naast het verkleinen van de personeelstekorten, dragen grotere contracten bij aan meer financiële zelfstandigheid van medewerkers en een hogere kwaliteit van zorg. Om dit te realiseren rollen we intensieve trajecten van 6 maanden uit waarin we nauw samenwerken met zorginstellingen.

Ook binnen het onderwijs zien wij mooie kansen op dit vlak. In mei 2020 zijn we daarom ons tweede initiatief gestart: Deeltijd in  het onderwijs. Tegelijkertijd verkennen we kansen in verschillende subsectoren en werken we intensief samen met tal van partners.

Daarnaast creëren we bewustwording – bijvoorbeeld op het thema beloning met een tool als de WerkUrenBerekenaar en de podcast Zorg & Zo – delen we actief onze kennis en ervaring via bootcamps, in de media en door middel van onderzoek én agenderen we thematisch gerelateerde issues die de aandacht verdienen.

Mocht je meer willen weten over de stichting, onze initiatieven of onze aanpak, neem contact op via info@hetpotentieelpakken.nl.