Pers

Het Potentieel Pakken in 100 woorden 

Het Potentieel Pakken  heeft als  missie om het  potentieel van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt optimaal te benutten,  door  initiatieven te ontplooien waarin  we  vrouwelijk talent  inzetten  als  oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken.  Dit doen we in een innovatieve opzet waarbij we intensief samenwerken met tal van partners.  

Ons eerste initiatief  ‘Contractuitbreiding in de zorg’  is erop gericht  arbeidstekorten in de zorg terug te dringen door de deeltijdfactor  te verhogen.  Dit doen we door middel van  trajecten binnen  zorginstellingen  waarbij  we nauw samenwerken  met de desbetreffende organisatie en samen toewenken naar de realisatie van grotere contracten. Ons tweede initiatief ‘Contractuitbreiding het onderwijs’  is in mei 2020 gestart met een eerste verkenning van kansen en een mogelijke aanpak.  

Naast deze intensieve trajecten  richten we ons op het creëren van landelijke bewustwording, delen we actief  onze  kennis en ervaring én agenderen we issues die aandacht verdienen.  

Mocht je meer willen weten over de stichting, onze initiatieven of onze aanpak, neem contact op via info@hetpotentieelpakken.nl