12/20 Webinar: De aanpak van HPP

met partners Thebe, Vierstroom en 's Heerenloo i.s.m. Actieleernetwerk

Voor de Actie Leer Netwerk dagen heeft Het Potentieel Pakken (HPP) een masterclass verzorgd over ‘Meer uren werken’. Samen met de HPP partners Thebe, ’s Heeren Loo en Vierstroom werd er vertelt over de invulling van een HPP traject. Aan bod kwamen het opstellen van de zogenaamde ‘value case’ rondom contractuitbreiding. Deze tool geeft inzicht in zowel het potentieel als de eventuele belemmeringen rondom contractuitbreiding, doelstellingen worden gesteld en de voortgang wordt doorlopend gemeten. Daarnaast werd er gesproken over het belang van het enthousiasmeren en informeren van medewerkers en omgaan met roosteruitdagingen bij grotere contracten.