Onderzoek

We werken op basis van data en feiten. Wij gaan voorbij meningen en overtuigingen en kijken met een frisse blik naar hoe het écht zit. We vinden het belangrijk onze kennis en ervaring vast te leggen en breed te delen zodat zoveel mogelijk partijen daar profijt van hebben.

Het potentieel pakken in de zorg – Kansen rondom grotere deeltijdbanen

In dit rapport delen we de resultaten van een onderzoek onder 17.500 zorgmedewerkers dat wij deden in samenwerking met PGGM&CO. Op 13 februari 2020 reikten we het eerste exemplaar van dit rapport uit aan minister Van Engelshoven.