Het Potentieel Pakken in 2021

Intensieve trajecten binnen zorgorganisaties

Na 1,5 jaar proeftuinen zijn we in 2021 begonnen met het opschalen van ons initiatief in de zorg. De financiële ondersteuning van het ministerie van VWS stelt ons in staat om in ieder geval tot eind 2023 onze aanpak breed uit te rollen in de sector. Dat doen we met 50 intensieve verandertrajecten waarin we 6 maanden nauw samenwerken met zorginstellingen om het vliegwiel rondom het thema “grotere contracten” in gang te zetten. Inmiddels hebben we vijf trajecten afgerond, lopen er zes en zijn er acht in de opstartfase. En er lopen gesprekken met tal van geïnteresseerde zorginstellingen die mogelijk in de toekomst aan de slag willen.

Afbeelding: overzicht van zorginstellingen die een traject hebben afgerond, een lopend traject hebben of binnenkort een traject gaan staten


De ervaringen bij Woonzorgconcern IJsselheem

In 2021 ging Woonzorgconcern IJsselheem van start met een intensief HPP-traject, als één van de eerste zorginstellingen na afronding van de proeftuinen. En met een dubbele ambitie om niet alleen contractuitbreiding te realiseren voor de medewerkers die dat wilden, maar ook om een breder gesprek rondom zingeving op en in het werk op gang te brengen. Onder de noemer “Zin in (meer) werk?!” startte bij Woonzorgconcern IJsselheem het traject in april binnen twee locaties in Kampen. Verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis en woonzorgcentrum Margaretha vertegenwoordigden 25% van het totaal aantal medewerkers binnen IJsselheem en vormden daarmee een goede ‘showcase’.

Met een gemiddelde contractgrootte van 18,9 uur en 65% van de medewerkers die een contract heeft van 21,6 uur was er zeker ruimte voor contractuitbreiding. Ook kwam er een potentieel van maar liefst 50% naar voren van medewerkers die overwogen om meer uren te gaan werken. Veel medewerkers waren er echter van overtuigd dat meer werken binnen IJsselheem niet mogelijk was, gebaseerd op hun eerdere ervaringen. Voor het management was dit een grote verrassing en een mooi uitgangspunt om mee aan de slag te gaan.

In een aantal trajectfasen kwamen verschillende onderdelen van het thema ‘contractuitbreiding’ aan bod. Zo vonden er gesprekken plaats met groepen medewerkers over de voordelen van contractuitbreiding, werden er roostersessies georganiseerd om contractuitbreiding rooster-technisch mogelijk te maken, konden medewerkers in een een-op-een gesprek met leidinggevenden hun persoonlijke situatie en wensen te bespreken en werd het bestuur steeds meegenomen in de nog te nemen stappen.

Het resultaat? Op beide locaties zijn grotere contracten bij medewerkers gerealiseerd. Ook gaat Woonzorgconcern IJsselheem het traject vervolgen bij de overige locaties om de ambitie wat betreft contractuitbreiding en zingeving van medewerkers in en op het werk in 2022 voort te zetten.

Foto: afsluiting van het traject IJsselheem


Eerste succesvolle Bootcamps

Naast de intensieve HPP trajecten willen we ook op een andere manier zorginstellingen bereiken met onze opgedane kennis en ervaring. Daarom zijn we gestart met de HPP Bootcamp. Dit is een serie van 6 online workshops waarin we deelnemers concrete handvatten geven om met contractuitbreiding aan de slag te gaan binnen hun eigen organisatie. En met succes! In 2021 hebben we drie series Bootcamps gegeven waaraan meer dan 45 instellingen deelnamen. Daarnaast organiseerden met samen met VGZ de eerste “Bootcamp in een Dag”. Door het grote succes staan er in 2022 vier nieuwe HPP Bootcamps gepland, waarvoor belangstellende organisaties zich kunnen aanmelden.

Foto: bootcamp in 1 dag


Steeds slimmer in de aanpak

Op basis van de ervaringen in de afgelopen 2 jaar hebben we onze aanpak steeds verder aangescherpt, onder andere met een vaste planning en duidelijke mijlpalen. Over een periode van 6 maanden werken we aan concrete oplossingen zoals een Value Case, communicatiematerialen, dialoogsessies met medewerkers, informatiepakketten en een roosteraanpak. We werken daarin samen met een aantal expertpartners, zoals Diversion, een organisatie die Train-de-Trainersessies begeleidt en dialoogsessies voor medewerkers faciliteert op basis van hun methodiek “Kiezen voor werk”. We besteden tijdens een traject veel aandacht aan het opleiden en coachen van medewerkers binnen zorgorganisaties, zodat zij na 6 maanden het stokje over kunnen nemen.


Delen van kennis en ervaring

Niet alleen in onze trajecten spelen data en feiten een belangrijke rol. We delen onze inzichten en analyses ook regelmatig via opinieartikelen. Zo hebben we dit jaar onder andere een artikel gepubliceerd over de relatie contractgrootte en verzuim samen met Vernet en PGGM en een artikel over de financiële zelfstandigheid van zorgmedewerkers in samenwerking met PGGM&CO. Daarnaast was er ook vanuit de media veel belangstelling voor het werk dat we doen. Samen met een team van De Kleine Consultant, hebben we gekeken hoe we in de komende jaren het thema contractuitbreiding nog beter bij de 1,3 miljoen zorgmedewerkers op de kaart kunnen zetten.


Lancering van de WerkUrenBerekenaar

Een ander hoogtepunt in 2021 was de landelijke lancering van een nieuwe online rekentool, de WerkUrenBerekenaar, die HPP met Nibud en WOMEN Inc heeft ontwikkeld. De WerkUrenBerekenaar laat (zorg)medewerkers zien wat een uitbreiding van hun contracturen financieel onder aan de streep oplevert. HPP was verantwoordelijk voor een campagne binnen de zorgsector om zoveel mogelijk zorgmedewerkers te bereiken. Dat deden wij in samenwerking met een aantal partners zoals PGGM/PFZW, CNV, FNV, het Actie Leer Netwerk en diverse werkgeverskoepels. De tool lijkt in een grote behoefte onder medewerkers te voorzien, en is inmiddels meer dan 50.000 keer ingevuld. Ook maakten we het onderwerp ‘meer uren werken’ voor zorgmedewerkers bespreekbaar in de podcastreeks ‘Zorg en zo’, waarin verschillende zorgmedewerkers vertellen wat hen bezighoudt op en om het werk.


Deeltijd in het onderwijs

Net als de zorg kent het onderwijs grote, groeiende arbeidstekorten, veel vrouwelijke werknemers en relatief veel kleine contracten. In 2020 zijn we in opdracht van het ministerie van OCW een verkenning rondom ‘Deeltijd in het Onderwijs‘ gestart. Binnen proeftuin Lucas Onderwijs in Den Haag brachten we kansen en belemmeringen in kaart en hebben we op basis van onze ervaringen in de zorg én de kennis van Lucas Onderwijs een aanpak ontwikkeld om grotere contracten ook binnen het primair onderwijs mogelijk te maken.

In 2021 hebben we deze aanpak in de praktijk getest met vier proeftuinscholen. Ondanks de uitdagende tijd hebben we mooie, veelbelovende resultaten bereikt: concrete urenuitbreidingen, maar ook resultaten in termen van het behoud van leerkrachten en meer denken in mogelijkheden. Bijvoorbeeld het bieden van meer flexibiliteit binnen de vele vaste structuren die het onderwijs kent. Dit vraagt maatwerk en soms een ‘bovenschoolse’ blik, maar in de meeste gevallen konden mogelijkheden op de eigen school worden geboden.

Samen met betrokken partijen kijken we naar de mogelijkheden voor een vervolg binnen de sector. In webinars georganiseerd door Randstad Onderwijs en de PO-Raad hebben we inmiddels onze eerste bevindingen gedeeld. Wordt hopelijk vervolgd!


Nieuwe terreinen verkennen

Naast de zorg en het onderwijs zijn we ook nieuwe terreinen aan het verkennen waar contractuitbreiding een hot topic is. Zo zijn de eerste contacten gelegd met de kinderopvang en de geboortezorg. Daarnaast zijn we in samenwerking met Actief Zorg in Waalwijk een pilot gestart gericht op het vergroten van de financiële onafhankelijkheid onder thuisondersteuners. Deze groep zorgmedewerkers werkt vaak in kleine contracten en zijn, mede daardoor, financieel kwetsbaar. Met behulp van onze aanpak en ervaring willen we onderzoeken en testen hoe we deze groep kunnen bereiken en enthousiasmeren.

foto: spelende kinderen op een kinderdagverblijf


Een groeiend HPP team

Dit jaar stond in het teken groei van onze organisatie. Een groei van het team was het zeker: in twaalf maanden van 5 naar 27 medewerkers. Dit betekent veel aandacht voor recruitment en het onboarden van nieuwe medewerkers. Voor het aantrekken, boeien en binden van deze nieuwe teamleden aan HPP hebben we onze eerste People Visie opgesteld: de allerbeste mensen op hun allerbest. We hebben de ambitie om alles wat we doen op het gebied van mensen net zo innovatief te maken als onze initiatieven en aanpakken.

Dit jaar hebben we ter versterking van ons eigen team ook nog de talenten in kunnen zetten van twee van onze talentpartners: CZ en Zilveren Kruis. Bij deze groei hoort natuurlijk ook een stuk professionalisering, onder andere op het gebied van communicatie en financiën. En last but not least: ons kantoor. In maart 2022 verhuizen we van ons zeer bescheiden onderkomen in HNK Zuidoost naar een aanzienlijk groter kantoor op dezelfde locatie. Iets waar het hele team naar uitkijkt.