Deeltijd in het Onderwijs

Net als de zorg kent het onderwijs grote, groeiende arbeidstekorten, veel vrouwelijke werknemers en relatief veel kleine contracten. Als tweede initiatief startte Het Potentieel Pakken in2021 in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen daarom de verkenning ‘Deeltijd in het Onderwijs’. Met het oog op de verschillende karakteristieken en dynamieken binnen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, ook in termen van de deeltijdfactor, is gekozen om tijdens de verkenning te focussen op het primair onderwijs.

 

De cijfers laten het volgende zien: