Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Mocht jouw vraag of antwoord er niet tussen zitten, schroom dan niet om contact op te nemen.

1. Wat is de missie van stichting Het Potentieel Pakken?
2. Waarom contractuitbreiding?
3. Wat zijn de voordelen van het vergroten van deeltijdcontracten?  
4. Hoe helpt HPP organisaties om deeltijdcontracten te vergroten?
5. In welke sectoren is HPP actief? 
6. Wat is de oorsprong van Het Potentieel Pakken?
7. Wat is ‘The Power of Parity’
8. Wie is de oprichter van stichting Het Potentieel Pakken? 
9. Welke impact heeft HPP tot nu toe gemaakt?
10. Hoe werkt een intensief verandertraject?
11. Met welke organisaties hebben jullie al samengewerkt?
12. Hoe kan ik contact opnemen voor meer informatie?
13. Hoe kan ik op de hoogte blijven van jullie laatste nieuws en updates?

 

1. Wat is de missie van stichting Het Potentieel Pakken?

De missie van HPP is om arbeidsmarktvraagstukken op te lossen met onderbenut potentieel, ten gunste van werknemers, organisaties, sectoren en de economie. HPP doet dit door organisaties te helpen om hun arbeidspotentieel optimaal te benutten door passende contracten mogelijk te maken. Ook zet HPP zich in voor de financiële gezondheid van financieel kwetsbare medewerkers. 


 

2. Waarom contractuitbreiding?

Nederland heeft een groot probleem: overal is een tekort aan medewerkers, maar er zijn nauwelijks mensen te vinden. En dat wordt de komende jaren alleen maar lastiger door de vergrijzing. Bovendien kunnen steeds meer mensen zichzelf financieel niet redden. Organisaties moeten slimmere oplossingen bedenken. 

Contractuitbreiding is een belangrijke oplossing. Want veel mensen die nu al werken in de zorg, kinderopvang en het onderwijs, zijn best bereid meer uren te draaien. Er valt vooral veel te winnen bij medewerkers met een kleine deeltijdbaan. In de zorgsector heeft bijna de helft van de 1,3 miljoen medewerkers een contract van 24 uur of minder. 

Kleine deeltijdbanen vergroten is ook gunstig voor de financiële gezondheid van werknemers. Het Centraal Planbureau (CPB) schat dat 9 à 15 procent van alle huishoudens in Nederland financieel moeilijk kan rondkomen. Een half miljoen vrouwen mét een baan kunnen zichzelf financieel niet redden, doordat ze te weinig uren werken of een laag uurloon hebben. Contractuitbreiding is dus een win-win-win. 

Meer lezen? Klik hier


 

3. Wat zijn de voordelen van het vergroten van deeltijdcontracten? 

Het vergroten van de omvang van deeltijdcontracten kan positieve effecten hebben op meerdere niveaus. Voor werknemers kan het meer inkomen, financiële zekerheid, carrièrekansen en werkplezier betekenen. Voor cliënten biedt het continuïteit, stabiliteit, een hogere zorgkwaliteit en minder overdrachtsmomenten. Voor organisaties kan het minder personeelstekorten, verloop, verzuim en kosten betekenen. Voor sectoren kan het meer aantrekkelijkheid, kwaliteit en innovatie betekenen. Voor de economie kan het meer productiviteit, groei en gendergelijkheid betekenen. 


 

4. Hoe helpt HPP organisaties om de omvang van deeltijdcontracten te vergroten? 

HPP helpt organisaties in maatschappelijke kraptesectoren om grotere contracten mogelijk te maken voor werknemers die meer uren willen werken. Dit doen we door data-gedreven inzichten, praktische tools en intensieve begeleiding te bieden om roosters en HR-processen te verbeteren, medewerkers te betrekken bij besluitvorming en bestaande overtuigingen en aannames uit te dagen. 


 

5. In welke sectoren is HPP actief? 

HPP focust op sectoren die kampen met ernstige personeelstekorten en een hoog aandeel deeltijdwerk hebben. We zijn momenteel actief in vier sectoren: de zorg, kinderopvang, thuisondersteuning en het primair onderwijs.  

Zorg

Binnen de zorg helpt Het Potentieel Pakken 50 zorgorganisaties met contractuitbreiding. Dit gebeurt door middel van een op maat gemaakte veranderaanpak. Tijdens dit intensieve verandertraject begeleidt HPP een zorginstelling bij omvangrijke transformaties, met het doel om contractuitbreiding mogelijk te maken. We delen onze expertise en inzichten door middel van diverse mogelijkheden, zoals thematische bijeenkomsten en andere communicatiekanalen. Bovendien zullen we eventuele dieperliggende uitdagingen die we tegenkomen, systematisch aanpakken en bespreken. 

Wil je meer weten over ons werk in de zorg? Klik dan hier

Kinderopvang

In de kinderopvang zien we ook groeiende personeelstekorten. HPP is daarom samen met Kinderopvang Werkt! in het voorjaar van 2023 aan de slag gegaan met het verhogen van de deeltijdfactor. Kind&Co Ludens was de eerste hoofdrolspeler in de proeftuin om te experimenteren hoe we dit het beste mogelijk konden maken. In proeftuinvorm testen we de al bestaande HPP-aanpak uit de zorg en in het onderwijs. We ontwikkelen interventies en materialen die speciaal bij de kinderopvang aansluiten. 

Uitgangspunt is werknemers een bewuste keuze laten maken over het aantal uur dat zij per week werken. Elk uur dat medewerkers meer willen werken, is winst. Als er in dat proces belemmeringen zijn, pakt HPP die samen met de werkgever aan. We kijken vooral naar wat wél mogelijk is.  

Wil je meer weten over ons werk in de Kinderopvang? Klik dan hier

Thuisondersteuning

HPP werkt binnen het initiatief ‘Financieel Inzicht Thuisondersteuners’ (FIT) aan het verbeteren van de financiële zelfredzaamheid van thuisondersteuners, een financieel kwetsbare groep zorgmedewerkers. Thuisondersteuners werken doorgaans in kleine contracten, waardoor hun financiële situatie vaak ongunstig is. Ook in dit werkveld zijn grote personeelstekorten. 

Werkgevers voelen steeds meer een verantwoordelijkheid om hun medewerkers te ondersteunen op het gebied van financieel bewustzijn, maar weten niet altijd hoe ze deze rol het beste kunnen invullen. Daarnaast lopen ze tegen verschillende uitdagingen aan. Samen met Cordaan Thuisdiensten B.V. en Actief Zorg ontwikkelen we binnen een proeftuin een aanpak voor werkgevers ter bevordering van de financiële zelfredzaamheid van thuisondersteuners.  

Wil je meer weten over ons werk in de thuisondersteuning? Klik dan hier

Onderwijs

In het onderwijs heeft HPP ook een veranderaanpak ontwikkeld. Deze aanpak bestaat uit interventies waarmee we bestuurders, HR-adviseurs en schoolleiders enthousiasmeren en betrekken. We bieden feitelijk inzicht in potentieel, kansen en belemmeringen en maken spelregels en speelruimte inzichtelijk. In HR-workshops kijken we naar mogelijkheden om urenuitbreiding te integreren in bestaand HR-beleid en -processen. In dialoogsessies gaan we het gesprek aan met medewerkers. Wij delen informatiepakketten voor medewerkers en voor schoolleiders en HR-adviseurs met (financiële) info en tips voor het uitbreiden van uren. Daarnaast doen we aan het einde van het traject suggesties voor borging en opschalen. 

Wil je meer weten over ons werk in de thuisondersteuning? Klik dan hier


 

6. Wat is de oorsprong van Het Potentieel Pakken? 

Stichting Het Potentieel Pakken (HPP) is in 2019 opgericht naar aanleiding van het rapport ‘The Power of Parity’ van adviesbureau McKinsey (2018). Dit rapport liet zien dat Nederland het potentieel van vrouwen op de arbeidsmarkt niet optimaal benutte, vooral door het hoge aandeel van deeltijdwerk onder vrouwen. Het rapport berekende dat als Nederland het gender gap op de arbeidsmarkt zou dichten, dit een extra 114 miljard euro aan het BBP zou kunnen toevoegen in 2025. 

Opvallende mismatch 

Het rapport toonde ook een opvallende mismatch aan tussen de arbeidsvraag en het -aanbod. Nederland is wereldkampioen deeltijdwerken, maar kampt tegelijk met enorme personeelstekorten in sectoren zoals de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Het rapport liet zien dat de tekorten in deze sectoren – in theorie – konden worden opgelost als vrouwen met een kleine deeltijdbaan één uur per week extra zouden werken. Bovendien zou meer werken voor werknemers met een klein contract een belangrijke stap kunnen zijn in de richting van financiële gezondheid. 

Het Potentieel Pakken 

Wieteke Graven, een van de auteurs van het Power of Parity-rapport, besloot haar baan als partner bij McKinsey & Company op te zeggen en zich volledig te richten op het realiseren van de missie van het rapport: het vergroten van de economische zelfstandigheid en participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. In 2019 richtte Wieteke HPP op, met steun van verschillende ministeries, fondsen en brancheorganisaties. HPP heeft onder andere initiatieven lopen in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Sinds de oprichting in 2019 is HPP in korte tijd uitgegroeid tot een organisatie met 30 medewerkers. 


 

7. Wat is ‘The Power of Parity’? 

‘The Power of Parity’ is het onderzoek waar het voor HPP allemaal mee begon. In september 2018 publiceerde McKinsey & Company het rapport Het Potentieel Pakken: de waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het rapport benadrukt dat het potentieel van vrouwen op de arbeidsmarkt niet optimaal benut wordt. In het voorjaar van 2019 werd stichting Het Potentieel Pakken opgericht om partijen samen te brengen en de inzichten uit het rapport om te zetten naar concrete impact in de praktijk. 


 

8. Wie is de oprichter van stichting Het Potentieel Pakken? 

Wieteke Graven is de oprichter en voorzitter van Het Potentieel Pakken (HPP). 

Wieteke begon haar carrière bij ING en Credit Suisse in Tokio en Londen. In 2007 startte ze als strategieconsultant bij consulting firma McKinsey & Company in Amsterdam. Na een periode als Chief of Staff voor één van de leden van de Raad van Bestuur van Shell, keerde zij in 2017 terug als partner bij McKinsey. Sinds 2020 wijdt zij zich volledig aan HPP.  

Wieteke heeft een passie voor onderzoek en is auteur van een aantal rapporten en opinieartikelen waaronder McKinsey’s Power of Parity report: de waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt en ‘De kansen rondom grotere deeltijdbanen in de zorg’. 

Wieteke heeft een MSc in Bedrijfseconomie van de Universiteit van Maastricht. Ze woont in Amsterdam met haar man, 2 kinderen en hond. 

Sinds de oprichting in 2019 is HPP in korte tijd uitgegroeid tot een organisatie met zo’n 30 medewerkers.


 

9. Welke impact heeft HPP tot nu toe gemaakt?

Het thema ‘meer uren werken’ staat stevig op de kaart bij overheid, politiek, sociale partners en de media. Daarnaast zijn binnen al onze initiatieven daadwerkelijk grotere contracten gerealiseerd. Een succesvol partnership tussen HPP en organisaties kan binnen een aantal maanden leiden tot contractuitbreidingen, oplopend tot zo’n 15 procent van de medewerkers die actief bij een traject betrokken zijn. De rol van de partnerorganisaties is cruciaal. Commitment van de juiste mensen, een effectieve projectopzet en focus op concrete resultaten zijn bepalend voor succes. 

Belangrijke ‘bijvangst’: minder verzuim en verloop 

Anders denken, doen en werken

Organisaties gaan vaak echt anders denken, doen en werken. Medewerkers voelen zich gehoord, de onderlinge samenwerking verbetert en men denkt meer in mogelijkheden. Urenuitbreiding wordt onderdeel van rooster- en HR-processen.

Kennis en inzichten

Door onze focus op data en feiten hebben we veel kennis en inzichten opgebouwd, die we in rapporten en opinieartikelen delen. HPP is een veelgevraagd thougt leader in de media daar waar het om het thema deeltijd en grotere contracten gaat.

Betrokkenheid, verzuim en verloop

Werken aan contractuitbreiding waarbij de medewerker centraal staat, kan ook bijdragen aan betrokkenheid, verzuim en verloop. Dit is vaak de reden dat vrijwel alle organisaties na afloop van de samenwerking met HPP zelf doorgaan met het thema contractuitbreiding.

Meer lezen over onze impact? Klik hier


 

10. Hoe werkt een intensief verandertraject? 

Het intensieve verandertraject van HPP duurt 6 maanden. Het doel is dat medewerkers bewust gaan kiezen voor een contractgrootte die bij hen past, dat we samen belemmeringen wegnemen voor degenen die meer willen werken én een vliegwiel voor verandering in gang zetten binnen jouw organisatie. Hierbij baseren we ons altijd op data en feiten: we gaan voorbij meningen en overtuigingen en kijken naar hoe het écht zit.  

Het traject is onderverdeeld in drie fasen: de begrijpen-fase, de doen-fase en doorgaan. Meer informatie over deze fasen vind je hier

Daarnaast bieden wij een HPP-Bootcamp aan die bestaat uit 6 interactieve online workshops (gedurende 6 weken) waarbij we aan de slag gaan met contractuitbreiding. Tijdens de bootcamp krijg je concrete handvatten om zelf contractuitbreiding op de kaart te zetten in jouw organisatie én delen we ervaringen met andere zorgcollega’s.  

Meer informatie over de HPP Bootcamp of aanmelden voor de volgende editie? Klik dan hier.


 

11. Met welke organisaties hebben jullie al samengewerkt?  

De afgelopen jaren hebben we al met tientallen organisaties samengewerkt. Op deze pagina vind je een overzicht van deze organisaties.  


 

12. Hoe kan ik contact opnemen voor meer informatie? 

Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of door een e-mail te sturen naar info@hetpotentieelpakken.nl of bel naar 020-2404450. We streven ernaar om zo snel mogelijk te reageren op al je vragen. 


 

13. Hoe kan ik op de hoogte blijven van jullie laatste nieuws en updates? 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over onze initiatieven, impact en meer? Dat kan! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, volg ons op LinkedIn en bekijk het laatste nieuws op onze website.