“Er was zoveel onbenut potentieel!”

HRM adviseur Pim Stalenhoef nam met EduMare deel aan de tweede HPP-proeftuin in het onderwijs

EduMare steekt veel energie in het terugdringen van het personeelstekort. Voor Strategisch HRM adviseur Pim Stalenhoef voelde urenuitbreiding aanvankelijk ook als laaghangend fruit. “Het verbaasde me hoeveel er niet werd geplukt.”

 

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkte Het Potentieel Pakken van juni 2022 tot en met januari 2023 aan een belangrijk thema: urenuitbreiding als één van de oplossingen voor het personeelstekort. Tijdens de pilot “Urenuitbreiding in het Primair Onderwijs” is met 3 schoolbesturen en 9 scholen een integrale veranderaanpak ontwikkeld om met het thema aan de slag te gaan. Voor de HPP-proeftuin – een verkenning op het thema urenuitbreiding in het primair onderwijs – had EduMare de regiodirecteur en drie schooldirecteuren rap aan boord. Er heerste al een gevoel dat er meer te halen viel uit het vergroten van aanstellingen. Nadat ook alle data boven water was – “toch best veel werk, ik had het niet op de plank liggen” – werd Stalenhoef direct verrast door de resultaten die op tafel kwamen bij De Feiten op Tafel. “Er was zoveel onbenut potentieel! Directeuren bleken gesprekken over meer uren ook helemaal niet te voeren. Vanuit het bestuur moest bovendien meer duidelijkheid komen over de speelruimte: hoeveel maatwerk willen we bieden?”