Aan de slag met urenuitbreiding in het primair onderwijs

Het groeiende lerarentekort is een veelbesproken onderwerp dat vast ook binnen jouw school(bestuur) merkbaar is. Er is al veel aandacht voor oplossingen zoals het werven van nieuwe collega’s, het aannemen van zij-instromers en het inzetten van leraarondersteuners. Een oplossing die vaak over het hoofd wordt gezien, is het realiseren van urenuitbreiding bij huidige medewerkers. Dit is een snel implementeerbare oplossing waar je zelf invloed op hebt!

Het Potentieel Pakken heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aanpak rondom urenuitbreiding in het primair onderwijs ontwikkeld. Dit hebben we gedaan in twee pilots. Deze pilots hebben geresulteerd in een eindrapport met inzichten rondom potentieel, kansen en belemmeringen voor grotere contracten en een aanpak die scholen en schoolbesturen in kunnen zetten om met het thema aan de slag te gaan.

De insteek: bewuste keuze

In de veranderaanpak, ontwikkeld voor en met scholen, staan schoolleiders en onderwijsprofessionals centraal. De insteek van onze integrale veranderaanpak is dat onderwijsprofessionals een bewuste keuze maken hoeveel uren ze willen werken, met een duidelijk beeld van de gevolgen op de korte en langere termijn. Verder nemen we eventuele belemmeringen weg voor wie meer uren wil werken. Ten slotte zetten we een vliegwiel voor verandering in gang binnen het schoolbestuur en de scholen.