Overige initiatieven

Naast ons werk in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang, verkennen we mogelijkheden voor contractuitbreiding in gerelateerde werkvelden waar ook sprake is van groeiende personeelstekorten en relatief kleine contracten.

‘Meer werken’ is terecht een prioriteit voor alle partijen, van overheid tot sociale partners. We zien allerlei kansen om talent optimaal te benutten en nog meer potentieel te pakken. Zo verkennen we mogelijkheden voor contractuitbreiding in de thuisondersteuning en de geboortezorg en hebben we de ambitie om in de toekomst nieuwe initiatieven te ontwikkelen op dit thema.