Overige initiatieven

Naast ons werk in de zorg en het onderwijs, verkennen we mogelijkheden voor contractuitbreiding in gerelateerde werkvelden waar er sprake is van groeiende personeelstekorten en relatief kleine contracten.

 

De thuisondersteuning

Een thuisondersteuner (ook wel bekend als thuishulp of huishoudelijke hulp) verricht huishoudelijke en ondersteunende werkzaamheden bij cliënten die hulpbehoevend zijn en hierdoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De meeste thuisondersteuners werken in kleine contracten en zijn daardoor niet of nauwelijks financieel onafhankelijk. Via een pilot onderzoeken we de mogelijkheden om deze doelgroep financieel bewust te maken en het gesprek over contractuitbreiding aan te gaan.

 

De kinderopvang

Een hot topic in de media: de grote, groeiende tekorten in de kinderopvang, zeker met het oog op de kabinetsplannen voor gratis kinderopvang. In de kinderopvang is 95% van de medewerkers vrouw en de gemiddelde contractgrootte is ~25,6 uur: een vergelijkbaar beeld als in de zorgsector. 21% van de medewerkers geeft aan ervoor open te staan meer te werken. Onze verkennende gesprekken met de branche laten mooie kansen zien. En ook minister van Gennip refereerde in een recent debat naar de kansen in de sector alsmede onze aanpak.

 

De geboortezorg

Eind januari hebben we via brancheorganisatie Bo Geboortezorg aan 70 kraamzorgorganisaties een HPP-webinar gegeven. Momenteel brengen we het landschap van deze subsector van de geboortezorg in kaart, om te onderzoeken of, en zo ja hóe, HPP kan helpen met het terugdringen van de groeiende arbeidstekorten.

Naar aanleiding van het webinar verscheen dit artikel in het vakblad Nataal.