Overige initiatieven

Naast ons werk in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang, verkennen we mogelijkheden voor contractuitbreiding in gerelateerde werkvelden waar ook sprake is van groeiende personeelstekorten en relatief kleine contracten.

De thuisondersteuning

Een thuisondersteuner (ook wel bekend als thuishulp of huishoudelijke hulp) verricht huishoudelijke en ondersteunende werkzaamheden bij cliënten die hulpbehoevend zijn en hierdoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De meeste thuisondersteuners werken in kleine contracten en zijn daardoor niet of nauwelijks financieel zelfstandig. Via een pilot onderzoeken we de mogelijkheden om deze doelgroep financieel bewust te maken en het gesprek over contractuitbreiding aan te gaan.

De geboortezorg

Begin 2022 hebben we via brancheorganisatie Bo Geboortezorg aan 70 kraamzorgorganisaties een HPP-webinar gegeven. Momenteel brengen we het landschap van deze subsector van de geboortezorg in kaart, om te onderzoeken of, en zo ja hóe, HPP kan helpen met het terugdringen van de groeiende arbeidstekorten.

Naar aanleiding van het webinar verscheen dit artikel in het vakblad Nataal.