Aan de slag met langere diensten in de wijkverpleging

Welkom Beste RTR deelnemer,

Welkom op het Ronde Tafel Roostering in de Wijk portaal van stichting Het Potentieel Pakken!

 

Onze missie

HPP heeft als maatschappelijke missie om onderbenut potentieel in te zetten voor het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken binnen organisaties, sectoren en de Nederlandse economie. Daarom zijn we gestart met het initiatief ‘Contractuitbreiding in de Zorg’. Het initiatief is erop gericht arbeidstekorten in de zorg terug te dringen door de ‘deeltijdfactor’, het gemiddeld aantal gewerkte uren, te verhogen. Want in 2030 is er in Nederland een verwacht tekort in de zorg van meer dan 120.000 werknemers. Daar komt bij dat de zorgvraag van cliënten toeneemt door vergrijzing en doordat ouderen steeds langer thuis wonen. Met overuren, onvoorspelbaarheid van diensten, gaten in het rooster en inzet van flexkrachten hebben we allemaal bijna dagelijks te maken. In de wijkverpleging is dit niet anders. Daarnaast zien we dat de jongere generatie zorgmedewerkers graag een groter contract wil, en daarom vaak de voorkeur geeft aan intramurale zorg. Voor toekomstbestendig werken in de wijkverpleging is het daarom van belang dat de medewerkers die dat willen, meer zouden moeten kunnen werken.

 

De uitdaging

In onze trajecten bij zorginstellingen komen wij vaak een belangrijke belemmering voor contractuitbreiding tegen: zorgmedewerkers zijn bang dat meer werken niet mogelijk is met behoud van een prettig rooster. Ook roosteraars en planners zien het aanbieden van grote contracten met behoud van een prettig rooster doorgaans als een grote uitdaging. De manier waarop de wijkverpleging is ingericht maakt het inderdaad soms lastig om een groot contract op een prettige manier te roosteren, met name door veel korte (en gebroken) diensten, gedreven door de piekende zorgvraag over de dag.