Aan de slag met langere diensten in de wijkverpleging

Beste RTR deelnemer,

Welkom op het Ronde Tafel Roostering in de Wijk portaal van stichting Het Potentieel Pakken!

Meer werken én een prettig rooster

Een belangrijke belemmering voor grote contracten die wij in ons werk bij zorgorganisaties vaak tegenkomen: de overtuiging dat meer werken niet kan met behoud van een prettig rooster. Ook roosteraars en planners zien dit doorgaans als een grote uitdaging. De manier waarop de wijkverpleging is ingericht maakt het inderdaad soms lastig om een groot contract prettig te roosteren. Vooral door veel korte (en gebroken) diensten, die worden veroorzaakt door de piekende zorgvraag over de dag.

 

Onze missie

HPP wil met onderbenut potentieel vraagstukken op de arbeidsmarkt oplossen. Daarom zijn we gestart met het initiatief ‘Contractuitbreiding in de Zorg’. Er zijn in de zorg enorme tekorten en tegelijkertijd is er veel belangstelling om meer uren te werken – mits onder goede voorwaarden. Er is vooral veel winst te behalen bij mensen met kleine contracten. Die zijn in de zorg de norm; de helft van de 1,3 miljoen zorgmedewerkers heeft een contract van minder dan 25 uur. Het personeelstekort loopt in 2032 naar verwachting op tot 137.000 zorgmedewerkers. Hier komt een toenemende zorgvraag van cliënten bij, door vergrijzing en doordat ouderen steeds langer thuis wonen. Met overuren, onvoorspelbaarheid van diensten, gaten in het rooster en inzet van flexkrachten hebben we allemaal bijna dagelijks te maken. In de wijkverpleging is dit niet anders. Daarnaast zien we dat de jongere generatie zorgmedewerkers graag een groter contract wil, en daarom vaak de voorkeur geeft aan intramurale zorg. Voor toekomstbestendig werken in de wijkverpleging is het daarom van belang dat de medewerkers die dat willen, meer kúnnen werken.