Colofon

Samenwerkende partijen

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van stichting Het Potentieel Pakken. Uiterste zorg is besteed aan het zo compleet en correct mogelijk aanbieden van de informatie, maar we vernemen graag jouw suggesties, vragen of opmerkingen om deze site verder te verbeteren.

Fotografie

  • Sabine van Nistelrooij

Illustraties

  • Marleen Vos

Website vormgeving en ontwikkeling

Auteursrecht

Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen en domeinnamen, berusten bij Het Potentieel Pakken. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. De gebruiker van de site mag de inhoud van de site niet vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Het Potentieel Pakken, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.