De WerkUrenBerekenaar, toolkit voor partners in de zorg

Het Potentieel Pakken heeft samen met het Nibud en WOMEN Inc. de WerkUrenBerekenaar ontwikkeld, een gebruiksvriendelijke tool waarmee iedereen binnen 10 minuten gratis inzicht kan krijgen in wat meer (of minder) werken onder de streep betekent, dus inclusief belastingen en toeslagen.

Om concrete aanknopingspunten te bieden om het gesprek met medewerkers aan te gaan en hen te informeren over het thema ‘beloning’ en de waarde van werk in bredere zin, hebben we deze zorg specifieke toolkit specifiek ontwikkeld.

De volgende informatie is beschikbaar:

  1. Algemene informatie over WerkUrenBerekenaar (WUB)
  2. Zorgscenario’s: voorbeeldberekeningen met de uitkomsten van de WUB in de zorg
  3. Persoonlijke verhalen van zorgmedewerkers over de waarde van werk en beloning
  4. Overig beeldmateriaal