Over de stichting

Ons verhaal: van inzicht naar impact

In september 2018 publiceerde McKinsey & Company het rapport Het Potentieel Pakken: de waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit rapport toonde aan dat het potentieel van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt op dit moment niet optimaal wordt ingezet. Meer participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt vergroot hun economische zelfstandigheid, helpt om de groeiende arbeidstekorten in de zorg, het onderwijs en andere sectoren op te lossen én levert de Nederlandse economie mogelijk miljarden op. Een enorm potentieel dus, maar nu nog niet volledig benut.

Het potentieel daadwerkelijk pakken vereist actie en samenwerking. Vele partijen hebben de ambitie om verandering in gang te zetten en de positie van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren. Om die partijen bij elkaar te brengen en inzichten uit het rapport te vertalen naar impact in de praktijk, hebben we in het voorjaar van 2019 stichting Het Potentieel Pakken opgericht.