Meld je aan voor de pilot ‘Urenuitbreiding in het primair onderwijs’

Na de eerste pilot urenuitbreiding die resulteerde in een doelgerichte aanpak, willen we toewerken naar een concept dat breed toepasbaar is voor de gehele PO-sector. Daarom starten we na de zomer een nieuwe pilot ‘Urenuitbreiding in het Primair Onderwijs’. Voor deze pilot kunnen nog 3 schoolbesturen zich aanmelden die elk met 3 van hun scholen van september tot en met december 2022 met ons aan de slag willen gaan.

In de pilot staan de deelnemende scholen centraal. Het doel is om bewustwording te creëren over urenuitbreiding, eventuele belemmeringen weg te nemen en urenuitbreiding te realiseren voor de leerkrachten die dat willen. Met de pilot willen we binnen schoolbesturen én scholen een vliegwiel in gang zetten voor de langere termijn.

We bouwen voort op de aanpak en materialen die we in de proeftuinfase ontwikkeld hebben en scherpen deze samen met de deelnemers aan op basis van hun ideeën en ervaringen. De pilot loopt van september tot en met december 2022 en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wat zoeken we?

We zoeken 3 schoolbesturen die elk met 3 van hun scholen van september tot december 2022 met ons aan de slag willen. In totaal nemen dus 9 scholen deel aan de pilot. Van de schoolbesturen en scholen vragen we het volgende:

  • Enthousiasme, commitment en actieve betrokkenheid van bestuurders, stafafdelingen (bijv. HR) en betrokken directeuren
  • 3 pilotscholen die kansen in urenuitbreiding zien en met ons van september tot december de pilot willen doorlopen
  • Directeur: deelname aan 1-daagse werksessie (‘bootcamp’) eind september, gevolgd door een terugkom-ochtend eind november en het leiden van veldwerk binnen hun school (ingeschatte tijd per directeur: ongeveer 16 uur)
  • Leerkrachten: deelname aan enquête en dialoogsessie met het team (ingeschatte tijd per leerkracht: ongeveer 2 uur)
  • Het vrijmaken van een projectmanager per schoolbestuur (ongeveer 0,5 dag per week) die deelneemt in het gezamenlijke projectteam met HPP, en de deelnemende scholen vanuit zijn/haar bestuur ondersteunt

Wat bieden we?

Het Potentieel Pakken zal deelnemende schoolbesturen en scholen aan de pilot actief ondersteunen op onderstaande onderdelen:

  • Expertise op het thema urenuitbreiding en verandermanagement
  • Uitwisseling van kennis en ervaring tussen besturen en directeur
  • Solide projectmanagement met een duidelijke planning
  • Toegang tot het brede netwerk van HPP

Vervolgstappen

Op verzoek van het Ministerie van OCW willen wij graag voor de zomervakantie de deelnemende schoolbesturen en scholen vastleggen. Wij gaan dan ook graag op korte termijn het gesprek aan met geïnteresseerde schoolbesturen. Met de betrokken directeuren zullen wij een kennismaking organiseren om hen mee te nemen in de opzet van de pilot.

Zijn er kosten aan verbonden?

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen van deze pilot.

Vragen? Neem contact op met Joëtta Berens via joetta.berens@hetpotentieelpakken.nl of via 06- 30 00 58 58

Inschrijven

Je kunt je interesse tot 10 juni 2022 kenbaar maken.